Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

«Καμπανάκι» στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ελλιπή προστασία των άγριων πτηνών και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας

«Καμπανάκι» στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ελλιπή προστασία των άγριων πτηνών και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας

Δύο νέες προειδοποιητικές επιστολές έστειλε σήμερα στη χώρα μας η Ευρωπαϊκή επιτροπή για την ελλιπή προστασία των άγριων πτηνών και των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).

Κατά το παρελθόν, είχε γίνει προσφυγή στο Δικαστήριο κατά της Ελλάδας, επειδή δεν μπόρεσε να χαρακτηρίσει επαρκή αριθμό προστατευόμενων περιοχών για τα πτηνά και επειδή δεν εξασφάλισε τη δέουσα προστασία στις χαρακτηρισμένες περιοχές.

«Ουδέποτε κατά το παρελθόν η βιοποικιλότητα της Ευρώπης δεν βρέθηκε αντιμέτωπη με τόσο μεγάλη πίεση. Όλα τα κράτη-μέλη οφείλουν να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, για να διαφυλάξουν τα εναπομένοντα οικολογικά ενδιαιτήματα. Η Ελλάδα καλείται να εφαρμόσει πλήρως την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών Natura 2000, προτού να είναι πολύ αργά», δήλωσε ο επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, κ. Janez Potocnik.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου